نگا استایل گنگ اهنگ

نگا استایل گنگ اهنگ

 متــــن آهــــنگ نــــگاه استیل گنــــگ و نگا ترکیــــب و رنگ و مهــــراد هیــــدن 
نگاه استــــیل گــــنگ و نــــگا ترکــــیب و رنــــگ و
نگــــاه ابهــــت مرد و خــــش میــــندازه قلــــب و
عشــــق است دادا دس خوش
سعــــی کن باشــــی تش خوش نمــــیارزه به ســــگ دوش
خوشــــحال باش و ســــر خوش

امتیاز دهید!

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.